Nederweert

Buurtzorg Nederweert e.o.

 

Juni 2014

THUISZORGTEAM 'BUURTZORG NEDERWEERT' VOEGT EEN PLUS TOE

Buurtzorgplan zorgt voor lagere kosten en betere zorg

Met de start van het inmiddels 300e ‘Buurtzorg Plus’- team heeft thuiszorgorganisatie Buurtzorg opnieuw een succesvol innovatief project in de thuiszorg gelanceerd.

Terwijl de thuiszorg zwaar onder druk staat door dreigende bezuinigingen en kostenoverschrijdingen, heeft Buurtzorg een nieuwe manier gevonden om de sector beter te maken.

‘Buurtzorg Plus’ is een toevoeging aan het bestaande zorgaanbod van Buurtzorg. De organisatie heeft momenteel 750 thuiszorgteams werkzaam in het hele land. Buurtzorg wordt alom erkend als de meest innovatieve thuiszorgorganisatie van Nederland.

Vooral omdat het door haar werkwijze een eind maakt aan de bureaucratie in de zorg, de kostenoverschrijdingen en een hoge tevredenheidsscore telt bij zowel werknemers als cliënten. Bijna alle politieke partijen noemen Buurtzorg vaak als voorbeeld van hoe de zorg in de toekomst zou moeten functioneren. In het regeerakkoord van het kabinet wordt Buurtzorg expliciet genoemd.

Buurtzorg Plus is inmiddels ook gestart in Nederweert. Het is een toevoeging aan het reguliere zorgaanbod van de thuiszorgorganisatie. Bij Buurtzorg Plus werken gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten nauw samen met de wijkverpleegkundigen- en verzorgenden. Zij brengen samen in kaart wat het functioneren van thuiswonende cliënten belemmert en bedenken oplossingen op maat. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen en/of hulpmiddelen in huis en het bieden van gerichte oefentherapie bij cliënten thuis, waardoor de conditie en het zelfstandig functioneren van de cliënt vooruit gaat. Ook mantelzorgondersteuning en preventie staan hoog in het vaandel bij Buurtzorg Plus.

Buurtzorg Nederweert gaat samenwerken met thuiszorgfysiotherapeute Nathalie Meurkens (werkzaam bij FysioFitness Huib Janssen) en met ergotherapeute Iris Kunnen (werkzaam bij Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie).

Bestaande contacten van de cliënt met andere algemeen praktiserend fysiotherapeuten en ergotherapeuten blijven natuurlijk gewoon gehandhaafd. De cliënt heeft de vrijheid om zelf hierin een keuze te maken.

Onderzoek toont aan dat deze werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd en het werk van de wijkverpleegkundigen- en verzorgenden wordt minder zwaar. De verwachting is dat de (zorg)kosten zullen dalen, omdat veel cliënten uiteindelijk minder zorg nodig zullen hebben. Buurtzorg Plus werkt toe naar zelfstandigheid.

Door de samenwerking heeft Buurtzorg veel beter inzicht gekregen in de toegevoegde waarde van fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die o.a. gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg in de thuissituatie.

Nu al blijkt dat een kwart van de cliënten bij een Buurtzorg Plus team wordt doorverwezen naar deze disciplines en daar positieve effecten van ondervindt.

‘Buurtzorg Plus past perfect in de visie van Buurtzorg, namelijk het zo veel mogelijk vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt’, aldus Buurtzorg-directeur Jos de Blok. ‘Met dit initiatief laten we zien dat we blijven strijden voor een betere thuiszorg voor cliënten, die minder kost en de bureaucratie uitbant, met een bevredigende werkkwaliteit voor het personeel.’

Voor meer informatie over Buurtzorg Plus Nederweert kunt u zonder verwijzing rechtstreeks contact opnemen met het thuiszorgteam van Buurtzorg Nederweert.

Telefoon:06 - 12 63 82 17

 

Januari 2014

BUURTZORG BIEDT NU OOK IN NEDERWEERT PROFESSIONELE WIJKVERPLEGING!


In Nederweert is nu ook een professioneel Buurtzorgteam gestart voor persoonlijke zorgverlening thuis. 

Na soms jarenlange ervaring bij grote thuiszorginstellingen wilden steeds meer wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden iets anders. Geen steeds groter wordende organisaties meer met steeds meer management, bureaucratie met al z’n papierenwerk en telkens reorganisaties om de kosten te drukken. Verpleegkundigen werden in toenemende mate als te duur ervaren omdat ook het CIZ steeds vaker op een lager niveau indiceert. Niet zelden werd (en wordt) het mes gezet in teams waarbij toch meer ‘productie’ gedraaid moest worden. Liefst met goedkopere krachten en meerdere oproepkrachten. Voor grotere instellingen goedkoper, maar voor de cliënt betekende dit vaak dat hij of zij heel veel verschillende gezichten over de vloer kreeg.  

Buurtzorg Nederland wil dit niet en kiest bewust voor kleinschalige zorg waarbij de cliënt centraal staat. Buurtzorg kent alleen kleine zelfsturende teams met wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die professioneel kunnen handelen. Dit alternatief in thuiszorg is in 2006 bedacht en opgericht door Jos de Blok. Inmiddels heeft de organisatie zich met ruim 700 teams in heel Nederland en een zeer hoge mate van cliënttevredenheid bewezen.

Buurtzorg Nederweert streeft ernaar om met slechts een klein aantal zorgverleners bij een client te komen. Allemaal hoog opgeleid zodat zij alle specialistische zorg kunnen uitvoeren. Tijdens elk zorgmoment komt slechts één verpleegkundige of verzorgende bij de cliënt die alle zorg doet, van eenvoudig tot zeer complex, maar ook zeker tijd heeft voor een praatje.

Op deze manier ontstaat betrokkenheid en wordt er een persoonlijke band opgebouwd met de hulpvrager. Net zoals vroeger ‘de wijkzuster’ die daar de tijd voor nam! Wanneer er een hulpvraag is liggen er vaak meer problemen dan alleen die specifieke vraag. De hulpvraag van een cliënt geeft ook vaak belasting van partner of diens kinderen en heeft zo ook impact op het functioneren van hen. Daar moet je oog voor hebben en de tijd voor nemen als ‘vaste’ hulpverlener.

In principe starten we als team een eigen onderneming onder de vlag van Buurtzorg Nederland. We starten klein en naarmate meer hulpvragers en verwijzers ons weten te vinden en kiezen voor kleinschalige zorg kunnen we zelf nog enkele enthousiaste collega’s aannemen waarbij diezelfde kleinschaligheid behouden blijft. We dragen zelf veel verantwoordelijkheid en regelen alles zelf, zonder teamleiders, afdelingshoofden, managers of andere overhead. Die kostenbesparing stoppen wij liever in directe zorg. Daarbij bestaan er korte lijnen tussen team en cliënt, maar ook huisartsen, apothekers en andere professionals krijgen ons direct te spreken. Daar is iedereen mee geholpen!

Telefoon: 06 - 12 63 82 17

Wilt u meer weten over Buurtzorg Nederweert, neem dan contact met ons op.
06-12 63 82 17
nederweert@buurtzorgnederland.com